Niestety używana przez Ciebie przeglądarka Internet Explorer nie jest już oficjalnie wspierana.

Może to uniemożliwiać poprawne działanie tej strony, zalecamy używanie najnowszych wersji przeglądarek:

  • Sponsorzy
  • Patroni

Syntea SA rozpoczęła działalność na rynku w 2003 roku budując swoja pozycję od niewielkiej wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej po organizację dostarczającą kompleksowe wsparcie edukacyjne i konsultingowe w zakresie technologii informacyjnych oraz usług kompetencyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie umożliwia przeprowadzanie naszych Klientów (osoby indywidualne, firmy, instytucje i organizacje) przez pełny proces edukacyjny od analizy predyspozycji kompetencyjnych, doszkolenie i doradztwo, praktykę zawodową, aż po znalezienie i optymalizację zatrudnienia.

Wypracowany przez nas system jest w pełni zgodny z ideą mobilności zawodowej oraz dostosowany do najważniejszych kierunków europejskiej i globalnej polityki edukacyjnej. Syntea świadczy usługi kompetencyjne uzupełniające cały proces edukacji formalnej wpisujące się w strategię „uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning).

Szkolenia i certyfikacja kompetencji

Dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb konkretnych grup docelowych i spełniające globalne standardy w zakresie edukacji oraz potrzeb rynku pracy. W ramach tej gałęzi działalności wyszczególnione zostały następujące grupy produktów:

• edu4talents to kompleksowe usługi kompetencyjne adresowane do sektora edukacji K12 od szkół podstawowych po szkoły średnie, techniczne i zawodowe, opracowane na bazie wieloletniej współpracy Syntei z tym sektorem, mające na celu lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

• Professional Knowledge Academy usługi oparte o współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie wprowadzania nowych kierunków w kształceniu podyplomowym, prowadzenia wyspecjalizowanych warsztatów na studiach, realizacji projektów edukacyjnych, mających na celu transfer wiedzy i doświadczeń między sektorem biznesu i szkolnictwa wyższego, realizacji staży i praktyk dla studentów i absolwentów oraz pośrednictwa między nauką a biznesem.

• Szkolenia zawodowe oraz szkolenia dla profesjonalistów oparte o międzynarodowe ścieżki certyfikacyjne, umożliwiające nabycie kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej oraz swobodnego poruszania się we współczesnym społeczeństwie globalnym. W tej grupie zawierają się szkolenia:

– IT (Microsoft, Microsoft Dynamics, Cisco, Linux, ECDL)
– językowe (języki branżowe)
– zawodowe (Vocational Competence Certificate, Aptech, medyczne)
– biznesowe

Praktyki i staże w przedsiębiorstwach
• Realizowane w Polsce i za granicą zarówno dla uczniów, studentów, jak i osób dorosłych. Dzięki rozbudowanej sieci partnerskiej Syntea organizuje praktyki i staże w firmach o dużym potencjale rozwoju i wysokim stopniu innowacyjności.

Outsourcing procesów kompetencyjnych
• Mający na celu dostarczenie pracodawcom przygotowanych do pracy i wykwalifikowanych pracowników, a osobom, które korzystają z naszych usług edukacyjnych ułatwienie i pomoc w zdobyciu satysfakcjonującego zatrudnienia. Prowadzony przez nas monitoring zmian na rynku pracy oraz współpraca z instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami nie tylko z Polski, ale także z innych państw europejskich, umożliwia nam efektywne reagowanie na zachodzące zmiany, a także podpowiadanie najlepszych rozwiązań w obszarze kompetencji, pozyskiwanie środków na ich finasowanie wraz z zapewnieniem kadry adekwatnie do aktualnego zapotrzebowania. Ponadto wspierając rozwój model szkoleń i certyfikacji kompetencji zawodowych VCC© włączamy się w promocję ujednolicenia systemu potwierdzania kwalifikacji oraz zwiększenia mobilności zawodowej.

Więcej informacji na stronie www.syntea.pl

Rozwiń

Jako Akademia Edukacyjna specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń dla pracowników firm z sektora MŚP, jak i korporacji na różnych szczeblach organizacji. Nasza oferta obejmuje szereg szkoleń i projektów dofinansowanych z środków unijnych.

Celem warsztatów, jest podnoszenie kompetencji uczestników z różnych dziedzin poprzez rozwój zawodowy oraz rozwój osobisty.

Jesteśmy firmą szkoleniowo – doradczą, specjalizującą się w kompleksowej organizacji warsztatów biznesowych i specjalistycznych kompendiów wiedzy z zakresu: IT, HR, prawa i podatków, zarządzania, logistyki, sprzedaży i marketingu oraz kompetencji społecznych. Prowadzimy szkolenia dla firm z różnych branż z terenu całego kraju.

Dzięki współpracy z certyfikowaną kadrą trenerską, gwarantujemy wysoką jakość szkoleń. Jako Ośrodek Egzaminacyjny przeprowadzamy certyfikację VCC, ECDL jak również EJL i ESL. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych jak i realizacji projektów szkoleniowo – doradczych.

Oferujemy pomoc przy kompletowaniu dokumentów i w opracowaniu wniosków unijnych, biznes planów, a także wniosków na rozwój istniejących przedsiębiorstw. Oferujemy wynajem kompleksowo wyposażonych sal szkoleniowych i systemów do bezprzewodowej transmisji głosu Tour Guide.

Więcej informacji na stronie https://www.isoft.biz.pl/

Rozwiń

KREATOR jest firmą działającą na rynku od 2005 roku. Naszymi Klientami są zarówno duże i mniejsze firmy, placówki samorządowe, oświatowe, instytucje oraz osoby prywatne, a zakres naszej oferty obejmuje rozwiązywanie problemów z dziedzin elektroniki, informatyki i telekomunikacji oraz świadczenie usług edukacyjnych i programistycznych. Natomiast naszym głównym celem jest pomoc w rozwoju całego sektora informatycznego oraz szkoleniowego w Polsce, a przez to maksymalizacja zysków i wzrostu ogólnopolskiej pozycji marki KREATOR oraz pozostałych podmiotów wspierających i rozwijających realizowane przez nas projekty KREATOR- IT oraz KREATOR-EDUKACJA.

Pasjonują nas innowacje, dlatego od początku istnienia marki wdrażamy je do naszej działalności oraz działalności naszych partnerów. Dzięki pomocy KREATOR wiele polskich szkół zyskało profesjonalne systemy wsparcia edukacji oraz nowoczesne informatyczno-komunikacyjne. Z kolei krajowe biznesy otrzymały od nas profesjonalne wsparcie w postaci rozwoju ich kompetencji, nowych technologii i obsługi informatycznej.

Oprócz świadczenia wyżej wymienionych usług i rozwiązań, zajmujemy się także organizacją na terenie Polski otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu:
• innowacji;
• kompetencji twardych jaki miękkich;
• przedsiębiorczości i zarządzania firmą;
• sportu;
• przepisów prawnych;
• księgowości – ekonomii;
• IT;
• druku 3D;
• i wiele innych.

Ponadto aktywnie wspieramy działalność badawczo rozwojową przedsiębiorstw (B+R+I) podejmowaną w celu zwiększenia zasobów wiedzy i użycia ich do kreowania nowych zastosowań.

Więcej informacji na stronie http://kreator.elk.pl/

Rozwiń

NOEZA

Profesjonalizm oraz jakość realizowanych szkoleń, to cechy które wyróżniają nas na tle konkurencji.

Świadczone przez nas usługi są naszą najlepszą wizytówką od przeszło 10 lat.

Od początku istnienia Firma NOEZA specjalizowała się świadczyła usługi w zakresie rozwoju potencjału pracowniczego, szeroko pojętego Human Resource, z zakresu kompetencji miękkich, oraz coachingu.

Przeważającą działalnością, którą prowadzimy są pozaszkolne formy edukacji, głównie kursy i szkolenia zawodowe oraz treningi z obszarów HR, kadr, przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej, prawa pracy, polityki magazynowej, obsługi programów komputerowych i kas fiskalnych.

Oprócz kompleksowego podejścia do realizacji szkoleń z wyżej wymienionego zakresu, zajmujemy się również stroną techniczną przygotowania kursów. Do naszych obowiązków jako organizatora należy między innymi: przygotowanie dokumentacji, sporządzenie materiałów szkoleniowych, wynajem i organizacja sali szkoleniowej, zapewnienie cateringu, przystosowanie miejsca prowadzenia szkolenia dla osób niepełnosprawnych, wynajęcie tłumacza itp.

Nasza oferta zawiera:
• Kompleksową realizację szkoleń prywatnych oraz realizowanych z funduszy UE
• Realizację szkoleń w podziale na merytoryczną i techniczną stronę
• Organizację kursów dla średnich i dużych grup szkoleniowych od strony technicznej
• Rekrutację uczestników do projektów Unijnych
• Przygotowywanie materiałów szkoleniowych
• Przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych oraz wewnętrznych (VCC, ECDL, ECCC)
• Sporządzanie dokumentacji szkoleniowej

Więcej informacji na stronie www.noeza.pl

Rozwiń

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Promuje stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań, a szczególnie dużą wagę przywiązujemy do tych badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Instytut funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

IBE współpracuje z centralną administracją publiczną i przedstawicielami samorządów. Partnerami instytutu są instytucje kluczowe w polskim systemie edukacji, w tym Centralna Komisja Egzaminacyjna i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Nasza sieć współpracy obejmuje także szkoły, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze oraz organizacje międzynarodowe.

Instytut Badań Edukacyjnych odpowiada za prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, będącego obok Polskiej Ramy Kwalifikacji, kluczowym elementem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wdrażanego w Polsce na mocy ustawy z 22 grudnia 2015 r. Rejestr został uruchomiony w sierpniu 2016 r.

Więcej informacji na stronie http://www.ibe.edu.pl/

Rozwiń

Stowarzyszenie Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zostało powołane w celu budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym. Forum stymuluje programy badań ukierunkowanych na potrzeby gospodarki i wspiera uczelnie prowadzące takie badania.

Członkami PFAG są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi oraz rektorzy uczelni. Podobne stowarzyszenia działają na świecie od wielu lat, a założyciel Forum, prof. Marek Dietrich inspirował się przede wszystkim amerykańskim Business Higher-Education Forum.

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze dba o zachowanie zasady równej reprezentacji wśród członków środowiska akademickiego i gospodarczego. Przez szeregi Forum przewinął się przez lata szereg wybitnych postaci z obu środo­wisk. Prezesem Zarządu jest obecnie Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprezesem Arkadiusz Mężyk, a Członkami Zarządu: Andrzej Graboś, Andrzej Jonas, oraz Tadeusz Słomka.

Przez ponad ćwierć wieku działalności PFAG, kiedy rozwinęły się i prężnie działają zarówno organizacje grupujące środowiska gospodarcze, jak też organizacje reprezentujące środowisko akademickie, Forum stało się neutralną płaszczyzną dialogu między osobami kierującymi organizacjami gospodarczymi, a rektorami wyższych uczelni. PFAG wyraża i wypracowuje wspólne opinie obu środowisk nie tylko w sprawach gospodarki i nauki, ale także na temat innych zagadnień o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości kraju. Niektóre z tematów poruszanych na konferencjach Forum to: innowacje, transfer technologii i komercjalizacja wyników badań naukowych, oczekiwania pracodawców w stosunku do absolwentów, bezpieczeństwo energetyczne kraju, reformy administracyjna, emerytalna, szkolnictwa wyższego, zagadnienia podatkowe i wiele innych.

Forum organizuje konferencje, seminaria i debaty na tematy ważne dla obu środowisk oraz przygotowuje raporty dotyczące wybranych zagadnień. Przykładem takich raportów mogą być: „Edukacja polska na przełomie wieków ‑ system edukacji w Polsce w opinii środowisk gospodarczych”, „Klimat dla amerykańskich inwestycji gospodarczych w Polsce”, czy opracowany we współpracy z Business Center Club „Słownik Dialogu” analizujący różnice w  rozumieniu pojęć z zakresu innowacyjności w przedsiębiorstwach, na uczelniach, i w administracji państwowej.

Ostatnie organizowane przez nasze stowarzyszenie wydarzenia to debata „Europejski Zielony Ład – konieczność czy także szansa na wyjście z recesji po pandemii COVID-19?” (03.02.2021r), trzy webinaria tworzonego przez PFAG Ośrodka Współpracy Rad Uczelni na temat pożądanych kierunków ewolucji szkolnictwa wyższego oraz udziału Rad w kontroli zarządczej oraz nasza sztandarowa konferencja: III Forum Akademicko-Gospodarcze: „Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady”, która odbyła się online 24-25 lutego 2021r. z udziałem Premiera Jarosłwa Gowina, Ministra Przemysława Czarnka oraz Minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak.

Więcej informacji na stronie http://pfag.pl/

Rozwiń

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie Miasta Lublin, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta Lublin lub ma istotne znaczenie dla mieszkańców Miasta Lublin.

Więcej informacji na stronie https://lublin.eu/

Rozwiń

Portal dlaStudenta.pl od początku kieruje się zasadą “studenci dla studentów”, co gwarantuje mu rzetelność, autentyczność i odpowiedni styl prezentowanych informacji.

Znajdziecie tam nie tylko najświeższe informacje dotyczące nauki oraz poradniki lifestylowe, ale też newsy ze świata kina, literatury i technologii.

Do tego, na portalu możecie zobaczyć również fotorelacje z różnych wydarzeń z całej Polski, a także przeglądać liczne oferty praktyk i pracy. Przekonajcie się sami!

Więcej informacji na stronie https://www.dlastudenta.pl/

Rozwiń

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN) jest wszechstronną, profesjonalną placówką świadczącą w sposób efektywny i użyteczny różnorodne usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy.

Swoją misję realizuje w szczególności poprzez:
• Współpracę z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny i organami prowadzącymi w zakresie opracowywania priorytetów w kształceniu ustawicznym nauczycieli oraz zarządzania oświatą.
• Reagowanie na potrzeby środowiska oświatowego i koncentrowanie się na spełnianiu wymagań klienta placówki.
• Służenie radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów zawodowych nauczycieli oraz dbanie o rozwój partnerstwa z osobami i instytucjami współpracującymi z ośrodkiem.
• Zaangażowanie wszystkich pracowników w osiąganie założonych celów ośrodka.
• Pobudzanie i wspieranie działań innowacyjnych w szkołach i placówkach służących osiągnięciu coraz wyższego poziomu jakości usług edukacyjnych.
• Rozwijanie umiejętności i postaw pracowników sprzyjających kreatywności oraz maksymalnemu wykorzystaniu tkwiącego w nas potencjału twórczego.
• Właściwe i skuteczne promowanie ośrodka, prezentowanie naszego doświadczenia i dorobku oraz otwartości na zmianę służącą rozwojowi placówki.

Więcej informacji na stronie https://www.lscdn.pl/

Rozwiń

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie jest wojewódzką, publiczną placówką przekształconą z Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/184/03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2003 r.

Struktura i zakres zadań placówki został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli (…) oraz w Statucie Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z dnia 15 grudnia 2003 r.

Obszary aktywności funkcjonowania PCEN obejmują przede wszystkim:
• diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dyrektorów, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą;
• doskonalenie i dokształcanie oświatowej kadry kierowniczej, nauczycieli i pracowników szkół i placówek;
• realizację zadań edukacyjnych zleconych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty;
• współpracę ze szkołami wyższymi, stowarzyszeniami, organizacjami itp. w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów;
• współpracę z centrami edukacyjnymi w Polsce;
• tworzenie podstaw współpracy ze strukturami Unii Europejskiej, zwłaszcza przy realizacji programów pomocowych i edukacyjnych wspierających rozwój regionalny;
• tworzenie płaszczyzn współpracy ze środowiskami polonijnymi regionów ościennych w zakresie wdrażania reformy oświaty i nowoczesnych metod nauczania.

Zakładane priorytety:
• przygotowanie kadry kierowniczej szkół ponadgimnazjalnych do wprowadzenia zmian strukturalnych kształcenia ogólnego i zawodowego;
• doskonalenie kadry kierowniczej szkół i placówek w zakresach wynikających z diagnozy i bieżących potrzeb;
• doskonalenie JST i KO;
• doskonalenie doradców metodycznych – pomoc w realizacji zadań wynikających ze zmiany statusu i zakresu obowiązków;
• kursy kwalifikacyjne;
• ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne;
• techniki informatyczne w dydaktyce;
• edukacja niestacjonarna – poprzez Internet (pilotażowo).

Więcej informacji na stronie https://www.pcen.pl/