Szkoła ponadpodstawowa, która zgłosi 10 uczestników i otrzyma najlepszą zdawalność egzaminów w zgłoszonej grupie może otrzymać: